Arsa Sahibi Kendi İnşaatını Yapabilir mi ?


Yayın tarihi : Kategoriler : Haberler

4708 sayılı Kanunun birinci maddesinin 8.8.2011 tarih 648 KHK’nin 24. maddesi ile değişik ikinci fıkrasında belirtildiği üzere ; Yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda geçici yapı müteahhidi yetki belgesi almak ve mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurmak , yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir. Ancak bu yapılarda da mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurulması zorunludur. Parsel malikinin veya hissedarlarından birinin mimar veya mühendis olması halinde ayrıca şantiye şefi aranmaması gerekmektedir.

Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatında aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten on ( 10 ) iş günü içinde ilgili idare encümenice sorumlular hakkında , üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır.

Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata , ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı ( 6 ) iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna , bulunduğu alanın özelliğine , durumuna , niteliğine ve sınıfına , yerleşme ve çevreye etkisine , can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre , 500 TL’den az olmamak üzere hesaplanır.

Müteahhitlik Belgesi Olmadan İnşaat Yapılır mı ?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aradığınız gayrimenkulü bulamadınız mı?

Bizi arayın. Aradığınız gayrimenkulü size kısa sürede bulalım. Merkez Karaman +90 338 212 22 27